Seminarium Raportu Projektu - Podsumowanie Drukuj

W miniony pitek - 8 marca odbyo si Seminarium Raportu Projektu. Tym samym dotarlimy do ostatniego punktu na naszym pótorarocznym harmonogramie. Dzikujemy wszystkim tym, którzy przyczynili si do tego, moemy miao powiedzie, sukcesu. W zakadce - Do pobrania - znajduj si wszystkie prezentacje z niniejszego seminarium.

Więcej…
 
Zaproszenie na podsumowanie Projektu Drukuj

Ju 8 marca spotykamy si w Poznaniu na Targach - Sala Niebieska - aby podsumowa cay pótoraroczny Projekt. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych... Do zobaczenia.

 
Ostatnie wizyty studyjne za nami Drukuj

Szczliwie dotarlimy do ostatniej wizyty studyjnej. Cykl zamknelismy na spotkaniach w ZZO w cignach - Kostrzycy i ZZO w arach. Na horyzoncie ju tylko Pozna i Seminarium Raportu Projektu, gdzie podsumujemy cay Projekt.

Więcej…
 
Zapraszamy na ostatnie wizyty studyjne Drukuj

Projekt zblia si ju do zasuonego koca. W najbliszy wtorek i rod (26 i 27 luty) odwiedzimy zakady w województwie dolnolskim - ZZO w cignach - Kostrzycy i lubuskim - ZZO w arach. Bdzie to ju ostatnia "para" zakadów w ramach wizyt studyjnych. Póniej ju tylko spotkanie podsumowujce cay projekt, które odbdzie si na Targach Poznaskich 8 marca. 

 
Po wizycie w Orlim Stawie i Janczycach Drukuj

Nowy rok rozpoczlimy od dwóch wizyt studyjnych - w Orlim Stawie i ZUOK w Janczycach. Gospodarze jak zwykle stanli na wysokoci zadania, dopisali take zaproszeni gocie, którzy licznie stawili si na szkoleniach. Przed nami ju tylko ZZO w cignach - Kostrzycy oraz ZZO w arach i zakoczymy cykl 12 wizyt studyjnych. Poniej fotogaleria z obu spotka.

ZOBACZ FOTOGALERI
 
Zaproszenie na kolejne wizyty studyjne Drukuj

W przyszym tygodniu odbd si kolejne dwie wizyty studyjne w ramach naszego projektu. Tym razem odwiedzimy Orli Staw oraz ZUOK w Janczycach. To wanie tam w dniach 17 i 18 stycznia dyskutowa bdziemy o stanie gospodarki odpadowej w województwach ódzkim i witokrzyskim.

 
Eko Dolina i Rudno na podsumowanie roku 2012 Drukuj

To bya ju ostatnia wizyta studyjna w ramach naszego projektu w tym roku. Trzeba przyzna, e oba spotkania - zarówno w Eko Dolinie, jak i w Rudnie - okazay si niezwykle owocne i podsumoway nijako cay mijajcy, jake pracowity i bogaty w wydarzenia, rok. Poniej galeria zdj oraz w zakadce - Do pobrania - jak zawsze, wszystkie materiay szkoleniowe zaprezentowane przez naszych prelegentów podczas obu szkole.

Zobacz fotogaleri
 
Ostatnie wizyty studyjne w tym roku Drukuj

Tym razem z naszym projektem odwiedzimy Eko Doline w ycach - 6 grudnia - oraz ZUOK Rudno w Ostródzie - 7 grudnia. Ju teraz zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zaproszonych. Do zobaczenia podczas szkolenia.

 
Drukuj

Nasza trzecia wizyta studyjna odbya si w dalekich Jawiach i podwarszawskim Pruszkowie, gdzie znajduj sie zakady BIOM i MZO. Na przykadzie tych dwóch modelowych instalacji pokazalimy, jak w naleyty sposób naley podchodzi do szeroko rozumianych zagadnie z zakresu lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Tradycyjnie, pierwasz czci wizyty byo szkolenie prowadzone przez zaproszonych przez nas specjalistów, by w czci drugiej zwiedzi oba zakady. Poniej link do fotogalerii z obu wizyt, a w zakadce Do pobrania - jak zawsze - wszystkie materiay szkoleniowe z obu spotka.

ZOBACZ FOTOGALERI
 
Drukuj

Ju 8 i 9 odwiedzimy Jawiy i Pruszków. Bdzie to ju trzecia wizyta studyjna  z cyklu - Sprawdzone rozwizania w gospodarce odpadami komunalnymi. Mamy nadziej, e i tym razem frekwencja dopisze i bdziemy w stanie w odpowiednim stopniu przekaza nasz wiedz i pomysy na realizacj na szczeblu lokalnym nowych zaoe zwizanych ze znowelizowan "ustaw mieciow".

 
Drukuj

Kocówka padziernika zaowocowaa w niezwykle ciekawe spotkania w Koninie oraz w Lenie Górnym. Obie miejscowoci czy jedno - modelowe wrcz zakady zagospodarowania odpadów oraz bardzo dobra organizacja caego systemu. eby lepiej pozna owe zakady oraz na ich przykadzie pokaza, jak moe, i jak powinna, wyglda gospodarka odpadami komunalnymi zaprosilimy w te miejsca lokalnych samorzdowców i ludzi, którzy maj wpyw na rodowisko w tych regionach naszego kraju. Zarówno w czwartek w Koninie, jak i dzie póniej w Lenie, zaczlimy tradycyjnie od kilkugodzinnej sesji wykadów prowadzonych przez naszych prelegentów, aby po niej uda si bezporednio na instalacj i zobaczy zakad "w akcji". Poniej fotorelacja z obu wizyt studyjnych, a w zakadce Do pobrania - jak zawsze wszystkie materiay prezentowane na niniejszych spotkaniach.

ZOBACZ FOTOGALERI
 
Drukuj

Ju w ten czwartek i pitek (25 i 26 padziernik) w ramach trwajcego cyklu wizyt studyjnych spotykamy si w Koninie, w tamtejszym MZGO oraz w Lenie Górnym w ZOISOK, aby wspólnie z zaproszonymi gocmi - lokalnymi samorzdowcami i przedstawicielami okolicznych instytucji i zwizków dziaajcych w gospodarce odpadami komunalnymi - rozmawia o praktycznych aspektach zwizanych z wprowadzaniem w ycie nowych regulacji prawnych. W ramach wizyty przewidziane jest take zwiedzanie zakadu zagospodarowania odpadów. Jestesmy pewni, i tak samo jak w przypadku pierwszych dwóch wizyt na pocztku padziernika, uda nam sie odby merytoryczne i owocne spotkania z ludmi, którzy maj faktyczny wpyw na kreowanie naszej polskiej mapy odpadowej. Wkrótce relacja z powyszych wizyt.

 
Pierwsze wizyty studyjne zaliczone Drukuj

W miniony czwartek wizyt w ywcu oraz Gaci nijako zainaugurowalimy drugi etap naszego projektu pt.: System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce. W etapie tym cznie odbdziemy 12 takich wizyt studyjnych, których celem bdzie przedstawienie zakadów zagospodarowania odpadami - naszych partnerów - jako zakady modelowe, speniajce wymogi znowelizowanej ustawy o odpadach i doskonale wpisujce si w nowo tworzon map polskiej gospodarki komunalnej. Na "pierwszy ogie" poszy zakady Beskid S.A.w ywcu oraz  ZGO sp. z o.o. Gaci. Po serii porannych prelekcji dotyczcych techniczno - praktycznych aspektów gospodarowania odpadami w lokalnym zwizku, samym zakadzie, jak i regionie, miao miejsce zwiedzanie zakadów wraz ze szczegóowym przedstawieniem specyfikacji dziaania poszczególnych elementów parku maszyn oraz caej infrastruktury. Poniej galeria zdj w obu wizyt, w zakadce Do pobrania standardowo wszystkie przedstawione prezentacje.

ZOBACZ FOTOGALERI
 
Drukuj

Szczliwie i z penym sukcesem dotarlimy do koca cyklu warsztatów wojewódzkich dla administracji samorzdowej pt. System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi. Dwanacie razy odwiedzalimy województwa, które bray udzia w naszym projekcie. Tym ostatnim, dwunastym wanie, byo województwo witokrzyskie, w którego stolicy - Kielcach - rozmawialimy z lokalnymi samorzdowcami ich problemach i szansach wynikajcych ze znowelizowanej ustawy. Poniej link do forogalerii z Kielc.

ZOBACZ FOTOGALERI
 
Drukuj

To bdzie ju ostatnie z 12 szkole wojewódzkich pt. "System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi" z cyklu seminariów wojewódzkich. Cay projekt szkoleniowy przewiduje jednake 3 cykle, tak wic jeszcze wiele jest do zrobienia. Czas na podsumowanie jeszcze przyjdzie, a póki co zapraszamy dnia 30 lipca do Kielc.

 
Drukuj

Po poniedziakowym szkoleniu w odzi, które odbyo si tradycyjnie w sali Wojewódzkiego Sejmiku, przed nami ju tylko jedno, ostatnie z cyklu wojewódzkich, szkolenie w Kielcach dnia 30 lipca. Czas, jaki upyn od inauguracyjnego spotkania w Kaliszu, zdecydowanie nie poszed na marne. Z ca odpowiedzialnoci moemy bowiem powiedzie, e wszystkie dotychczasowe seminaria, jak i te, ódzkie, w duym stopniu przyczyniy si do, tak potrzebnej w okresie post nowelizacyjnym, wymiany pogldów i dowiadcze wród osób bezporednio zaangaowanych w kreowanie nowej, odpadowej rzeczywistoci w swoim regionie.

Dzikujc wszystkim tym, którzy tak licznie stawili si w odzi gboko wierzymy, i przekazana na niniejszym szkoleniu wiedza w jak najlepszym stopniu przyczyni si do odpowiedniego prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na "swoim" popdwórku. Poniej link do foto relacji z ódzkiego seminarium.

ZOBACZ FOTOGALERI
 
Drukuj

Naszed czas na przedostatnie ju szkolenie z serii seminariów wojewódzkich. Tym razem przyszed czas na centraln Polsk i od. Jestemy pewni, e klarujca si powoli sytuacja na odpadowej mapie naszego kraju pozwoli na bardziej konkretne spojrzenie na rodowiskow problematyk. Liczymy na owocne szkolenie i podjcie dialogu we wspólnej walce o czytsze jutro...

 
Drukuj

Drug wizyt w stolicy naszego kraju moemy miao uzna za równie udan. Zainteresowanie poruszanymi przez naszych prelegntów problemami byo tak due, e w pewnej chwili zaczo brakowa wrcz miejsc siedzcych. Warszawa i cae mazowsze ma o tyle utrudnione zadanie, i województwo to skada si a z 314 gmin - nie dziwi wic taka frekwencja. Poniej link do foro galerii z warszawskiego seminarium, a w zakadce Do pobrania - tradycyjnie prezentacje multimedialne z niniejszej konferencji.

ZOBACZ FOTOGALERI
 
Zaproszenie do Warszawy Drukuj

To bdzie ju druga nasza wizyta w stolicy, gdy to wanie tam zainaugorowalimy nijamo cay Projekt. Tym razem zagocimy w Warszawie przy okazji cyklu szkole wojewódzkich. Dnia 2 lipca, to jest w najbliszy poniedziaek, wraz z lokalnymi samorzdowcami i przedstawicielami wszystkich najwazniejszych instytucji majcych wpyw na kreowanie si nowej rzeczywistoci odpadowej, bdziemy rozmawia o problemach, jakie niesie ze sob, wci jeszcze do rewolucyjna, znowelizowana ustawa "smieciowa". Seminarium odbdzie si w Sali Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagielloskiej 26. Startujemy tradycyjnie o 9.30, Do zobaczenia na szkoleniu!

 
Drukuj

Kolejne seminarium szkoleniowe pt: "System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi." za nami. Tym razem pojechalimy do odlegego Biaegostoku - jednake zarówno poruszane problemy, jak i wielkie zainteresowanie lokalnych samorzdowców, które przeoyo sie na pen po brzegi sal, warte byo kadej iloci kilometrów. Przed nami ju tylko Warszawa, ód i Kielce i zakoczymy etap spotka wojewódzkich naszego Projektu. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z biaostockiego szkolenia.

ZOBACZ FOTOGALERI
 
Drukuj

W najbliszy wtorek spotykamy si w Biaymstoku. Zaproszenia ju rozesane - liczymy na komplet na sali. Jestemy pewni, e warto rozmawia o tym, co nas czeka w gospodarce odpadami, a te seminarium bdzie niesamowit szans dyskusji w takim gronie. Do zobaczenia zatem na szkoleniu.

 
Drukuj

W miniony wtorek, to jest 5 czerwca, mielimy przyjemo szkoli si w piknym Gdasku. W wypenionej niemale po brzegi sali Sejmiku Województwa Pomorskiego lokalni samorzdowcy mieli okazj wspólnie porozmawia o dalszym kierunku lokalnej gospodarki odpadami komulanymi. Coraz mniej czasu zostao bowiem na wane decyzje, które to uksztatuj ostateczny front walki z odpadami w naszym kraju.

Więcej…
 
Drukuj

Ju 5go czerwca odpadowe serce Polski zabije na Kaszubach. Odbdzie si tam bowiem seminarium szkoleniowe dla samorzdowców, które w przedzie wejcia w ycie kolejnych etapów znowelizowanej ustawy "smieciowej" z pewnoci pozytywnie wpynie na wiadomo szkolcych si z nami lokalnych urzdników. Startujemy o 9.30 w Sali Sejmiku Województwa Pomorskiego w Gdasku przy ulicy Okopowej 21-27. Rejestracja uczestników pitnacie minut przed rozpoczciem seminarium.

 
Drukuj

Dnia 21 maja 2012 mielimy przyjemno goci w Olsztynie. Jeszcze raz okazao si, jak bardzo potrzebne sa tego typu spotkania, zwaszcza teraz, w przedzie wprowadzania niezwykle istotnych zmian w odpadowym samorzdowym wiecie. Ju 5 czerwca szkolenie w Gdasku - coraz badziej zatem zbiamy si do koca cyklu seminariów wojewódzkich.

ZOBACZ FOTOGALERI Z GDASKA
 
Seminarium w Szczecinie za nami Drukuj

W poniedziaek, siódmego maja odbyo si, szóste ju z cyklu wojewódzkich, seminarium szkoleniowe dla administracji samorzdowej pt. System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi.

W okazaej sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zaproszeni przez nas eksperci z dziedzin zwizanych z gospodark odpadami dzielili si swoj wiedz i spostrzeeniami odnonie znowelizowanego prawa o odpadach komunalnych i problemów z tym zwizanych. Tradycyjnie, w zakadce Do pobrania - wszystkie prezentacje przedstawione na szczeciskim szkoleniu.

ZOBACZ FOTOGALERI ZE SZCZECINA
 
Drukuj

Kolejne spotkanie w ramach naszego cyklu szkoleniowego pt. "System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi" odbyo si tym razem w Poznaniu. Pite ju szkolenie stawia nas prawie na pómetku seminariów wojewódzkich.

Tak samo jak przy okazji poprzednich szkole, take tym razem byo bardzo merytorycznie i powanie. Coraz wicej dzieje si bowiem w odpadowym wiecie, a to za spraw zbliajcych si terminów wdraania poszczególnych etapów znowelizowanej "ustawy mieciowej"

ZOBACZ FOTOGALERI Z POZNANIA
 
Drukuj

W dniu 24 kwietnia 2012 roku w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Poznaniu przy Al. Niepodloegoci 16/18 odbdzie si kolejne Seminarium Szkoleniowe pt. System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi.

Bdzie to ju pite z zaplanowanych dwunastu spotka wojewódzkich, na którytch to wspólnie z przedstawicielami lokalnych samorzdów i wadz wojewódzkich rozmawiamy o przyszoci "odpadowej Polski" przez pryzmat zmieniajcego si prawa.

 

W poniedziaek, 2 kwietnia, mielimy przyjemno organizowania seminarium w Zielonej Górze, w piknej i nowoczesnej Sali Kolumnowej Urzdu Marszakowskiego.

Spotkanie byo niezwykle owocne i otworzyo dyskusj na konkretne problemy samorzdowej egzystencji znowelizowanej ustawy o odpadach komunalnych. Coraz mniej bowiem czasu maj Urzedy Wojewódzkie na przygotowanie nowych Planów Gospodarki Odpadami - w Lubuskim wida, nie prónuj.

CZYTAJ WICEJ
 

W miniony poniedziaek odbya sie trzecie ju, z cyklu wojewódzkich, Seminarium szkoleniowe dla administracji samorzdowej pt: "pt. System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi. Gocilismy we Wrocawiu, który dodatkowo przywita nas socem i przepikn pogod.

Wspólnie z lokalnymi samorzdowcami rozmawialismy o problemach i planach Dolnego lska w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi, przez pryzmat zmieniajcego si "odpadowego prawa"

CZYTAJ WICEJ
 
Drukuj

W najbliszy poniedziaek, to jest 19 marca, odbdzie si trzecie ju seminarium wojewódzkie pt. System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi. Tym razem bdziemy szkoli si w piknym Wrocawiu. 

Miejsce, w jakim przeprowadzimy wrocawskie seminarium zasuguje tutaj na szczególne podkrelenie, gdy spotykamy si na samym Starym Rynku, w Sali Sesyjnej Rady Miasta, tj. przy ulicy Sesyjnej 9. Pogod ju zamówilimy, teraz liczymy tylko na Pastwa przybycie.

 

W miniony poniedziaek, zgodnie z harmonogramem naszego Projektu - odwiedzilimy Opole. Na okazaej sali Sejmiku Wojewódzkiego w Urzdzie Marszakowskim rozmawialimy o szansach i zagroeniach jakie niesie ze sob nowelizacja "mieciowej" ustawy.

To ju drugie, z serii dwunastu, Seminariów na szczeblu wojewódzkim, gdzie zaproszeni przez nas gocie, tj. osoby majce realny wpyw na ksztat, tworzcej si nijako na nowo, gospodarki komunalnej w swoich regionach, mog skorzysta wiedzy najwyszej klasy specjalistów z zakresu szeroko pojtej gospodarki komunalnej.

CZYTAJ WICEJ
 

W najbliszy poniedziaek, to jest12 marca w Urzdzie Marszakowskim w Opolu odbdzie si drugie ju Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe pt. System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi.

Liczymy, e i tym razem frekwencja dopisze, a u czestnicy szkolenia opuszcz z poczuciem dobrze spoytkowanego czasu. Zatem - do zobaczenia w Opolu.

 

W poniedziaek, dnia 20 lutego, w gmachu Urzdu Marszakowskiego w Katowicach, w przepiknej Sali Marmurowej, odbyo si pierwsze, z cyklu 12, seminarium wojewódzkie pt.: System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi.

Frekwencja, jak ju zdylimy si przyzwyczai, dopisaa, co umacnia nas w przekonaniu, e ochrona rodowiska to sprawa nas wszystkich.

CZYTAJ WICEJ
 
Czas na Katowice

Po kaliskim seminarium metodyczno - organizacyjnym oraz inauguracyjnym ogólnopolskim spotkaniu w Ministerstwie rodowiska w Warszawie, przyszed czas na pierwsze, z cyklu 12 seminariów wojewódzkich. Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe "pt. System regionalnych rozwiza w gospodarce odpadami komunalnymi" odbdzie si w poniedziaek, tj. 20 lutego - w Urzdzie Marszakowskim Województwa lskiego w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46 w Sali Marmurowej.

Liczymy, e wszyscy zaproszeni gocie zaszczyc nas Swoj obecnoci. Z naszej strony gwarantujemy bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz organizacyjny. Zatem, do zobaczenia w Katowicach!

 

W miniony poniedziaek w stolicy, a dokadnie w okazaym gmachu Ministerstwa rodowiska, odbyo si Seminarium szkoleniowe, bdce oficjaln inauguracj na szczeblu krajowym naszego Projektu "Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce".

Frekwencja bardzo dopisaa, za co niezwykle gorco dzikujemy wszystkim przybyym gociom, a take zaproszonym przez nas prelegentom, którzy podzielili si swoj olbrzymi praktyczn wiedz z zakresu gospodarki komunalnej.

CZYTAJ WICEJ
 
O odpadach w Stolicy

Za kilka dni, tj. 30 stycznia 2012, odbdzie si w Warszawie Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe "Zmiany w polskich systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to po kaliskiej konferencji drugie seminarium zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie w ramach Projektu - Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce.

Seminarium w Kaliszu, jaku ju wspominalismy w poprzednim newsie, miao charakter organizacyjno - metodyczny. Stoeczne Seminarium za jest ju oficjaln inauguracj caoci. Ju teraz zapraszamy do obszernej foto-relacji, jak bdzie mona zobaczy na naszych stronach po Seminarium.

CZYTAJ WICEJ
 

Mona by powiedzie - Kalisz "wzity"! Duym sykcesem okazao sie bowiem nasze pierwsze Seminarium pt: "Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce", które miao miejsce w Kaliszu w dniach 12 - 13 stycznia.

Dopisaa frekwencja, byo merytorycznie, praktycznie, ciekawie i bardzo sympatycznie. Wszyscy prelegenci stanli na wysokoci zadania, uczestnicy ywo i aktywnie uczestniczyli w poszczególnych blokach, a miejsce, gdzie odbywaa sie sama konferencja, czyli hotel Calisia, zapamitamy z pewnoci bardzo pozytywnie.

CZYTAJ WICEJ
 
OSKZG na Facebook`u

Chcielibymy poinformowa, e z dniem dzisiejszym nasza strona www.OSKZG.pl zaistniaa na zdobywajcym coraz to wiksza popularnoc w naszym kraju portalu spoecznociowym Facebook.

Bdzie tam mona ledzi "ycie" naszego Stowarzyszenia, tym samym naszego najnowszego Projektu "Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce"

Gorco zachcamy do aktywnej debaty i "poLUBIEnia" naszej facebookowej strony. Znajdziecie nas pod adresem https://www.facebook.com/OSKZG - bd po prostu klikajc na logo Facebooka po lewej stronie niniejszego tekstu.

Do zabaczenia na Facebooku !

 
Zapraszamy do Kalisza!

W dniach 12 - 13 stycznia 2012, w hotelu Calisia w Kaliszu odbdzie si Seminarium organizacyjno - metodyczne naszego Projektu - "Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce". Jest to pierwsze, z kilkupoziomowego cyklu szkoleniowego seminarium, otwierajce nijako Projekt. Seminarium w Kaliszu bdzie miao charakter spotkania technicznego osób zaangaowanych w Projekt.

CZYTAJ WICEJ
 
Drukuj

 

Ju oficjalnie z dniem 1 padziernika wystartowao nasze najnowsze przedsiwzicie: Ogólnopolski projekt szkoleniowy dla administracji samorzdowej pt. „REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE”

Projekt ma zasig ogólnokrajowy. Realizowany bdzie na terenie wybranych 12, województw w kraju, tj. na terenie województw : lskiego, opolskiego, dolnolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmisko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, ódzkiego i witokrzyskiego.

Wszystkie informacje jak i najnowsze wiadomoci z ycia projektu bd dostpne na naszych stronach.

Zapraszamy do czstych odwiedzin naszego portalu.

 

 
Drukuj

Przedstawiamy poniej etapy wprowadzania w ycie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 zostaa podpisana przez Prezydenta RP w dniu 15 lipca.

Informacja pochodzi ze stron Ministerstwa rodowiska - oryginalny dokument znajduje si pod tym linkiem:

http://www.mos.gov.pl/artykul/4161_wprowadzenie_ustawy_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach/15920_wprowadzenie_ustawy_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach.html

Więcej…