O nas
Drukuj

Nasze Stowarzyszenie zajmuje si wsparciem i koordynacj dziaa w zakresie czynnej ochrony rodowiska naturalnego , koordynacj wspólnych dziaa majcych na celu wdroenie i realizacj polskiego prawa wewntrznego i prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska.

Celem jest dziaanie na rzecz rozwoju samorzdnoci terytorialnej poprzez wspieranie dziaalnoci komunalnych zwizków midzygminnych a w szczególnoci: stworzenie krajowej reprezentacji komunalnych zwizków midzygminnych wobec polskich i unijnych wadz ustawodawczych i administracyjnych oraz organów samorzdowych i innych organizacji pozarzdowych, upowszechnianie informacji o ich funkcjonowaniu i osigniciach. Stowarzyszenie nie naley do wikszej grupy przedsibiorstw.

Wsparcie nie prowadzi do przycigania inwestycji do danego regionu, usugi wiadczone przez stowarzyszenie maj charakter lokalny , ich atrakcyjno jest ograniczona do okrelonej grupy ludzi i nie wychodzi poza granice pastwa. Wpyw na konsumentów ssiednich pastw czonkowskich jest jedynie marginalny oraz udzia rynkowy jest minimalny. Rezultat wiadczonych usug nie stanowi przedmiotu wymiany rynkowej. Dziaalno jak ta, któr wykonuje Stowarzyszenie nie jest prowadzona z zyskiem

Skad Zarzdu OSKZG:

ALEKSANDER KOZOWSKI, prezes - telefon: 693 371 970

MIROSAW RUSZAA, wiceprezes
STANISAW NOWACKI, skarbnik
ANDRZEJ REMISZEWSKI, czonek zarzdu
ANTONI BIELIDA, czonek zarzdu
CZESAW SMOROWSKI, czonek zarzdu
DANIEL TYLAK, czonek zarzdu

Kliknij na poniszy link, aby cign Status OSKZG.

STATUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.