O nas
Drukuj

Nasze Stowarzyszenie zajmuje się wsparciem i koordynacją działań w zakresie czynnej ochrony środowiska naturalnego , koordynacją wspólnych działań mających na celu wdrożenie i realizację polskiego prawa wewnętrznego i prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Celem jest działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej poprzez wspieranie działalności komunalnych związków międzygminnych a w szczególności: stworzenie krajowej reprezentacji komunalnych związków międzygminnych wobec polskich i unijnych władz ustawodawczych i administracyjnych oraz organów samorządowych i innych organizacji pozarządowych, upowszechnianie informacji o ich funkcjonowaniu i osiągnięciach. Stowarzyszenie nie należy do większej grupy przedsiębiorstw.

Wsparcie nie prowadzi do przyciągania inwestycji do danego regionu, usługi świadczone przez stowarzyszenie mają charakter lokalny , ich atrakcyjność jest ograniczona do określonej grupy ludzi i nie wychodzi poza granice państwa. Wpływ na konsumentów sąsiednich państw członkowskich jest jedynie marginalny oraz udział rynkowy jest minimalny. Rezultat świadczonych usług nie stanowi przedmiotu wymiany rynkowej. Działalność jak ta, którą wykonuje Stowarzyszenie nie jest prowadzona z zyskiem

Skład Zarządu OSKZG:

ALEKSANDER KOZŁOWSKI, prezes - telefon: 693 371 970

MIROSŁAW RUSZAŁA, wiceprezes
STANISŁAW NOWACKI, skarbnik
ANDRZEJ REMISZEWSKI, członek zarządu
ANTONI BIELIDA, członek zarządu
CZESŁAW SMOROWSKI, członek zarządu
DANIEL TYLAK, członek zarządu

Kliknij na poniższy link, aby ściągnąć Status OSKZG.

STATUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.