source
Witamy na stronach OSKZG
Drukuj

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Zwizków Gmin, które wspópracuje z 35 zwizkami gmin na terenie caego kraju.

Swoim zasigiem OSKZG obejmuje ponad 300 polskich gmin, w tym ok. 5,5 mln mieszkaców. W okresie ostatnich 5 lat Stowarzyszenie opracowao (5) i zarzdzao (4) nastpujcymi projektami o podobnym charakterze:

2005r. - Ogólnopolska konferencja szkoleniowo- informacyjna pn. „Zwizki Gmin skuteczno dziaa w ochronie rodowiska. Fakty i mity.” Projekt pod patronatem Ministra rodowiska Czesawa leziaka zrealizowany zosta ze rodków CZG12 w Dugoszynie (czonek OSKZG) na czn kwot 112.000 z.

2005-2007r. - Ogólnopolski projekt pn. Europejska Akademia Ekologii uczy segregowa odpady opakowaniowe, w ramach którego na terenie caego kraju zrealizowano 3 osobne ogólnopolskie programy edukacyjne, stanowice tematyczn cao dot. gospodarki odpadami, tj.:

1.Kaskada edukacyjna nauczycieli pt. „Nie musimy mieci”- warto projektu: 445 200 z.

2.Ogólnopolska akcja edukacyjno-konkursowa pt. „Zielona Szkoa. Zielone Przedszkole” ”- warto projektu: 187 560z

3.Program aktywnej edukacji ekologicznej dzieci i modziey pt. „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii” ”- warto projektu:345 420 z W/w zadania realizowane byy w ramach umowy z NFO nr 819/2005/Wn-50/EE-ee/op/D. czna warto projektu wynosia 978 180z .

2009r. – 2010 koncepcja Ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej pt.” Jeste Europejczykiem – segreguj odpady” na kwot 7 600 tys. z zgoszona do Ministra rodowiska jako projekt indywidualny (poza konkursem); obecnie, po modyfikacji, kampania realizowana jest przez Ministerstwo rodowiska.

Obecnie przygotowujemy si do Ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorzdowej pt. „REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE” - o którym dowiesz si wicej w zakadce Projekty.


Najlepsze forum o odpadach w internecie - tematyka odpady forum - sprawd.